ikantstandu

Dialèctica Transcendental

La dialèctica transcendental de Kant és un tema que toca de molt a prop la raó. Per resumir un poc es video que tendreu a continuació, vos diré que Kant pretén donar-nos a entendre com feim per arribar a la raó, és a dir, a la veritat i quins mètodes utilitzam per fer-ho. També dedueix que la metafísica no és una ciència i que els conceptes com JO, MÓN o DÉU són conceptes transcendents, sobre els que no podem recolzar-nos per arribar a la raó.

Vos adjunt aquí abaix el link perquè pogueu visualitzar un "visual thinking"  amb l'explicació comentada abans.

https://drive.google.com/open?id=1p48QgH_mj8lhRXWM81ZR-G8_MSMxt3Ol

Per acabar vos deix una pregunta relacionada amb el video anterior. 

- Què farieu vosaltres per entendre la realitat així com la podem percebre?


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: